MEDLEMSINFO / NYTT

© STOCKHOLMS GALOPPSÄLLSKAP 2019

Medlemsinfo / Nytt

 

 

2020


KALLELSE

Härmed kallas till Årsstämma i Stockholms Galoppsällskap den 31 mars kl 18.00 på Bro Park.


Efter årsstämman får vi information från Svensk Galopps styrelse. 

Vi har även  bjudit in Katja Lundqvist från SLU som kommer informera om Hästvälfärd.

Vänligen meddela om du kommer för vi beställer kaffe o smörgås till mötet.VÄLKOMMNA TILL SGS HÄSTFEST DEN 7 MARS 2020 PÅ BRO PARK


KOM OCH FIRA 2019 ÅRS CHAMPIONS PÅ BRO PARK


2 rätters middag dryck! Subventionerat pris för medlemmar: 350kr, övriga 575kr

Kl 18:30


Obligatorisk anmälan med betalning till BG 447-3112 senast den 28 februari, ange namn på betalningen samt även eventuella allergier. För önskemål om bordsplacering eller övriga frågor maila: lisbeth.bolin@habonet.net


Varmt välkommen önskar
Stockholms Galoppsällskap


2019


NY KALLELSE till Höststämma Stockholms Galoppsällskap 18 november kl 18.00 på Bro Park

Höstmötet börjar kl 18.00 med lättare förtäring och själva stämman börjar kl 18.30.


Av olika anledningar så flyttar vi fram Höststämman till 18 november.

 

Anmälan sker till info@stockholmsgaloppsallskap.se

 

Dagordning bifogas här

 

Efter ordinarie möte är det öppet för diskussion och en gäst kommer inbjudas från Svensk Galopp

 

Bro 17 oktober 2019

 

Styrelsen 


KALLELSE till Höststämma Stockholms Galoppsällskap 4 november kl 18.00 på Bro Park

Höstmötet börjar kl 18.00 med lättare förtäring och själva stämman börjar kl 18.30.

Anmälan sker till info@stockholmsgaloppsallskap.se

Efter ordinarie möte är det öppet för diskussion och en gäst kommer inbjudas från Svensk Galopp

Bro 3 oktober 2019

Styrelsen

Dagordning bifogas här

 

Glöm inte årsmötet den 1 april kl 19.00!

Direkt efter mötet kommer Per Larsson, Anders Östberg och Fredrik Reuterskiöld till mötet för att informera lite om Svensk Galopp och året som kommer. Mötet är på Bro Park.

SGS Verksamhetsberättelse 2018

SGS Revision


Kallelse till Årsstämma

måndag 1 april 2019 kl 19.00

på Bro Park

Läs kallelsen här


Infomöte med VD om Bro Park

Rekordstor publik lyssnade då Svensk Galopps VD Fredrik Reuterskiöld besvarade frågor om Bro Park.

Läs referat härSGS Hästfest 16 februari

Nominerade hästar Bro Park 2018

 

SGS HÄSTFEST 16 februari!

Varmt välkomna till SGS Hästfest

på Bro Park den 16 februari kl 18.30!

Kom och fira 2018 års champions!

2-rätters middag!

LÄS MER HÄR!

 

---

 

Kallelse till extra stämma

i Stockholms Galoppsällskap den 9 februari kl 11.00 i huvudbyggnaden på Bro Park

 

Med anledning av att Anna Fischer har avgått från valberedningen hålls en extra stämma där ett kompletteringsval ska göras till valberedningen.

 

Agenda

1. Val av ordförande

2. Anmälan av protokollförare

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7. Kompletteringsval till valberedningen

8. Mötet avslutas

 

Efter stämman kommer ett öppet möte hållas som börjar

kl 12.00 där Fredrik Reuterskiöld är inbjuden för

att svara på frågor som senast 7 februari är inskickade till info@stockholmsgaloppsallskap.se

 

Vänlig meddela om du kommer eftersom vi bjuder på kaffe och bulle.

 

MED VÄNLIG HÄLSNING

SGS STYRELSE

 

---

 

2018

 

SGS beslut iom lån till SG

För att säkerställa att vintergaloppen på Bro inte ställs in beslutade SGS i går (höstmöte 2018) att låna ut 2,5 miljoner till Svensk Galopp för byggande av de saltdammar som

krävs för att hålla banan öppen vintertid.

 

Entreprenör är utsedd och bygglov beviljat. Det nuvarande sprinklersystemet är obrukbart.

 

För att säkerställa en hög och jämn kvalitet på dirttrackbanan beslutade därför SGS att även låna ut 1 miljon till ett nytt sprinklersystem. Entreprenör är utsedd.

För båda investeringarna återstår bara att SG ger klartecken.

 

---

Inför Höstmöte 6 okt

Höstmötet närmar sig med stormsteg och vi välkomnar alla medlemmar till vårt möte lördagen den 6 oktober kl 13.00 på Bro Park. Efter mötet bjuder vi på en lättare lunch.

Agenda och valberedningens förslag har skickats ut tidigare.

Ett motförslag har skickats in och bifogas detta meddelande.

Tyvärr har Fredrik Reuterskiöld meddelat förhinder men det kommer säkert finnas tillfälle att bjuda in till nästa möte.

 

En del frågar sig säkert vad det är för nytta med Stockholms Galoppsällskap egentligen? Vad kan dom göra?

Svaret är att vi är det största galoppsällskapet inom Svensk Galopp och vi vill värna om och stärka vårt sällskap för att på det sättet öka vårt inflytande och förbättra vår sport.

 

Vi har redan, sedan vi fått ekonomiska resurser, gjort flera avtryck på det lokala planet; på vårt initiativ och ledning har vi byggt och delfinansierat den nya utbildnings-och samlingslokalen. En succé som ger Fredrik Johansson en plats att vidareutbilda och finslipa formen på våra jockeys och Cecilia Gråberg chansen att utbilda alla som vill galoppera på ponnys, dvs de som i framtiden tar över efter dagens ryttare som Per-Anders Gråberg och de andra ryttarna.

 

För en vecka sedan tog vi beslut om att låna ut 3,5 miljoner till Svensk Galopp för att dels finansiera arbeten med saltdammar och därmed säkerställa att vi bibehåller vintergaloppen, dels bygga ett nytt sprinklersystem för en effektiv och kostnadsbesparande bevattning av dirttrack banan. Vi har också beslutat att finansiera två ”owners and trainers stand”, en vid rakbanorna och en vid stora banan. Vi planerar att bygga så snart kommunen säger ok.

 

Vi är också engagerade i en diskussion om att bygga ett plan till ovanpå våg- och jockeyhuset att användas i första hand som utrymme för hästägarna.

 

Hur har vi råd med allt det här?

Svaret är att vi erhöll en del av det som försäljningen av Angarn gav. Det kapitalet förvaltar vi nu till gagn för vår sport.

 

Men den viktigaste uppgiften vårt sällskap har är att vara med och styra Svensk Galopps framtid. Med våra 17 ledamöter i fullmäktige av totalt 35 är vi det största sällskapet. Det ger tyngd men också ett ansvar.

 

Ditt engagemang som medlem är det som för utvecklingen framåt. Vi är inte bara en förening, vi är ett sällskap som tar ansvar för vår sport och dess framtid.

 

För den som väljs in som fullmäktigeledamot innebär det att man är med och påverkar och fattar avgörande beslut i frågor som formar framtiden. Det innebär också att man får acceptera att avsätta tid för möten, ofta kvällar men även någon helg eller träffar i samband med tävlingar.

 

Belöningen är att du har en möjlighet att påverka, att få se dina idéer förverkligade.

 

Under hösten kommer det att tas många för framtiden viktiga beslut.

 

Den allra viktigaste frågan är hur den nya spelmarknaden för hästsporten kommer att se ut.

 

-Hur agerar ATG, Bet365, Betsson och andra på en ny marknad?

 

-Svenska Spel planerar att satsa på hästspel, men hur?

 

-Hur ska vi sälja övriga spel på galoppsporten om ATG bara vill sälja streckspel och komb?

 

-Hur ska vi smartast agera nu för att på bästa sätt möta de utmaningar som en ny, avreglerad spelmarknad innebär? Med tre månader kvar?

 

Det här är frågor som det är av största vikt att vi inom vårt sällskap diskuterar på våra sammankomster under hösten.

 

Men om du går till dig själv;

Vilka tre frågor ligger högst på din galoppagenda?

Vilken är din allra bästa idé för att göra Bro Park bättre?

 

Mejla in dina frågor och förslag till

info@stockholmsgaloppsallskap.se så lovar vi att göra vårt bästa av dina idéer.

 

Varmt välkomna 6 oktober kl 13.00 till ett forum för kreativt tänkande.

 

Styrelsen SGS