PROTOKOLL m m

Styrelseprotokoll,

dagordningar m m

 

Valberedningens förslag 2019

 

Motförslag SGS fullmäktigegrupp 2019

 

Motförslag SGS fullmäktigegrupp 2019 tillägg

 

 

Dagordning Vårstämma 2018

 

Protokoll Vårmöte

 

Dagordning Höstmöte 2018

 

Protokoll Höstmöte 2018

 

Protokoll Höststämma 2017-11-27

 

Svar till SGS från SG angående tillägg stadgar på Höststämma 2015

 

 

Kallelse till extra stämma

den 9 februari kl 11.00 i huvudbyggnaden på Bro Park

 

Kallelse till HÖSTMÖTE 6 okt 2018

SGS Höstmöte i Stockholms Galoppsällskap avhålls lördagen den

6 oktober 2018 på Bro Park. Efter mötet kommer lättare förtäring att bjudas på.

Valberedningens förslag till Fullmäktigeledamöter skickas ut separat.

 

 

 

© STOCKHOLMS GALOPPSÄLLSKAP 2019