Välkomna till

Stockholms Galoppsällskap

SENASTE NYTT!

För att säkerställa att vintergaloppen på Bro inte ställs in beslutade SGS i går att låna ut 2,5 miljoner till Svensk Galopp för byggande av de saltdammar som krävs för att hålla banan öppen vintertid.
Entreprenör är utsedd och bygglov beviljat.
Det nuvarande sprinklersystemet är obrukbart.
För att säkerställa en hög och jämn kvalitet på dirttrackbanan beslutade därför SGS att även låna ut 1 miljon till ett nytt sprinklersystem.
Entreprenör är utsedd.
För båda investeringarna återstår bara att SG ger klartecken.

Kallelse till HÖSTMÖTE i SGS

Höstmöte i Stockholms Galoppsällskap avhålls lördagen den 6 oktober 2018 på Bro Park.
Efter mötet kommer lättare förtäring att bjudas på. Valberedningens förslag till Fullmäktigeledamöter skickas ut separat.

Medlemsinformation!

Till medlemmarna i Stockholms Galoppsällskap

Höstmötet närmar sig med stormsteg och vi välkomnar alla medlemmar till vårt möte lördagen den 6 oktober kl 13.00 på Bro Park. Efter mötet bjuder vi på en lättare lunch.

Agenda och valberedningens förslag har skickats ut tidigare. Ett motförslag har skickats in och bifogas detta meddelande.

Tyvärr har Fredrik Reuterskiöld meddelat förhinder men det kommer säkert finnas tillfälle att bjuda in till nästa möte.

En del frågar sig säkert vad det är för nytta med Stockholms Galoppsällskap egentligen? Vad kan dom göra?

Svaret är att vi är det största galoppsällskapet inom Svensk Galopp och vi vill värna om och stärka vårt sällskap för att på det sättet öka vårt inflytande och förbättra vår sport.

Vi har redan, sedan vi fått ekonomiska resurser, gjort flera avtryck på det lokala planet; på vårt initiativ och ledning har vi byggt och delfinansierat den nya utbildnings-och samlingslokalen.

En succé som ger Fredrik Johansson en plats att vidareutbilda och finslipa formen på våra jockeys och Cecilia Gråberg chansen att utbilda alla som vill galoppera på ponnys, dvs de som i framtiden tar över efter dagens ryttare som Per-Anders Gråberg och de andra ryttarna.

För en vecka sedan tog vi beslut om att låna ut 3,5 miljoner till Svensk Galopp för att dels finansiera arbeten med saltdammar och därmed säkerställa att vi bibehåller vintergaloppen, dels bygga ett nytt sprinklersystem för en effektiv och kostnadsbesparande bevattning av dirttrack banan.
Vi har också beslutat att finansiera två ”owners and trainers stand,” en vid rakbanorna och en vid stora banan. Vi planerar att bygga så snart kommunen säger ok.

Vi är också engagerade i en diskussion om att bygga ett plan till ovanpå våg- och jockeyhuset att användas i första hand som utrymme för hästägarna.
Hur har vi råd med allt det här? Svaret är att vi erhöll en del av det som försäljningen av Angarn gav. Det kapitalet förvaltar vi nu till gagn för vår sport.

Men den viktigaste uppgiften vårt sällskap har är att vara med och styra Svensk Galopps framtid. Med våra 17 medlemmar av totalt 35 är vi det största sällskapet. Det ger tyngd men också ett ansvar.

Ditt engagemang som medlem är det som för utvecklingen framåt. Vi är inte bara en förening, vi är ett sällskap som tar ansvar för vår sport och dess framtid.

För den som väljs in som fullmäktigeledamot innebär det att man är med och påverkar och fattar avgörande beslut i frågor som formar framtiden. Det innebär också att man får acceptera att avsätta tid för möten, ofta kvällar men även någon helg eller träffar i samband med tävlingar. Belöningen är att du har en möjlighet att påverka, att få se dina idéer förverkligade.

Under hösten kommer det att tas många för framtiden viktiga beslut. Den allra viktigaste frågan är hur den nya spelmarknaden för hästsporten kommer att se ut.
-Hur agerar ATG, Bet365, Betsson och andra på en ny marknad?
-Svenska Spel planerar att satsa på hästspel, men hur?
-Hur ska vi sälja övriga spel på galoppsporten om ATG bara vill sälja streckspel och komb?
-Hur ska vi smartast agera nu för att på bästa sätt möta de utmaningar som en ny, avreglerad spelmarknad innebär? Med tre månader kvar?

Det här är frågor som det är av största vikt att vi inom vårt sällskap diskuterar på våra sammankomster under hösten.

Men om du går till dig själv;
Vilka tre frågor ligger högst på din galoppagenda?
Vilken är din allra bästa idé för att göra Bro Park bättre?

Mejla in dina frågor och förslag till info@stockholmsgaloppsallskap.se så lovar vi att göra vårt bästa av dina idéer.

Varmt välkomna 6 oktober kl 13.00 till ett forum för kreativt tänkande.

Styrelsen SGS

Dagordning vårstämma 2018
Protokoll vårmöte 2018
Dagordning höstmöte 2018
Höstmöte 2018 protokoll
Valberedningens förslag 2019
Motförslag SGS fullmäktigegrupp 2019
Motförslag SGS fullmäktigegrupp 2019 tillägg

Hur blir jag medlem!

Så här gör du!

Medlemsavgift för år 2018 är 300 kr. (För medlemmar i Ung Galopp 150 kr.)

-Betala medlemsavgiften (300 kr) till Sthlms Galoppsällskaps BankGiro 447-3112.
-Ange namn, adress och ev. mailadress på inbetalningskortet.


Om det är fler personer som söker medlemskap boende på samma adress anges namnen och den gemensamma adressen på inbetalningskortet.
Medlemsavgiften år 300 kr/person.

Efter ehållen betalning skickas medlemskortet till angiven adress.

Medlemskapet

* Medlemskap ger möjlighet  att påverka galoppsporten i Sverige.
* Medlemskap ger möjlighet att deltaga i SGS olika medelemsaktiviteter.
* Medlemskap ger gratis inräde på samtliga galoppbanor i Skandinavien.


Programblad 2018.
När det gäller årsprenumeration av program är medlemsprisetpriset för Bro Park, Gärdet och Strömsholm 880kr. och för samtliga galoppbanor1600 kr.
Vill man som medlem prenumerera så betalar man in 880 kr alt 1600 kr till BG 447-3112.
GLÖM INTE att ange namn och adress.
Svensk Galopp har ansvaret för utskicket av programmen. Sista dagen för detta är den 29 december.


Aktivitetsprogram 2017

Placeholder image

Stämmor och Styrelsemöten

SGS årsstämma kommer att avhållas den 13 mars 2017, kl 19:00 på Bro Park.

Placeholder image

Tävlingar

Det finns två lopp som vi sponsrar. SGS Hösthandikapp och Stockholms Kapplöpningssällskaps löpning.

Placeholder image

Festligheter

SGS-hästfest kommer att avhållas den 4 mars 2017.Se inbjudan under Senaste Nytt!

Placeholder image

Aktiviteter

Den årligen återkommande stallvandringen kommer natt äga rum i maj månad. Datum kommer att i god tid anges på denna hemsida.

Samarbetspartners

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Om oss

Först lite om vår historia...

MÅLSÄTTNING FÖR STYRELSEN I ARBETET FÖR STOCKHOLMS GALOPPSÄLLSKAP
Stockholms Galoppsällskap är en öppen förening som ska tillvarata galoppsportens intressen.
Stockholms Galoppsällskaps höststämma utses 17 ledamöter att företräda Stockholms Galoppsällskap i Svensk Galopps fullmäktige.

Vid vårstämman väljer medlemmarna styrelse.
I styrelsens arbete ingår;
- att ta fram övergripande strategier för Stockholms galoppverksamhet.
- att bevaka viktiga frågor och arbeta för hästägare och medlemmar i Stockholms Galoppsällskap
- att hålla fullmäktigeledamöter uppdaterade i aktuella frågor.

Nedan ser du de personer som ingår i
Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

 

Styrelseledamöter

Roger Asp
Roger Asp
Lisbeth Bolin
Christer Gråberg
Henrik Haglund
Jessica Jankerup
K B Wirenstål
Några bilder från årets hästfest.
img1
img1
img1
img1
img1
img1

Kontakta oss

info@stockholmsgaloppsallskap.se
Stockholms Galoppsällskap
Bro Park Galoppbana
Önsta Allé 1
197 93 BRO

 

 

.