Välkomna till

Stockholms Galoppsällskap

SENASTE NYTT!

Kapplöpningssällkapets Stora Pris

På lördag sponsrar vi Kapplöpningssällskapets Stora Pris! Vi delar ut hederspris till segrande hästens ägare, tränare och vårdare. Dessutom ger vi ett pris till Bäst Presenterade Ekipage i loppet. Härvid beaktas både häst och träckare och dess framförande i ledvolten
Dataskyddsförordningen SGS:s styrelse har kommit fram till följande om hur vi hanterar personuppgifter. Den 25 maj började en ny dataskyddsförordning, GDPR General Data Protection Regulation, att gälla. Den nya lagen ersätter PUL och syftar till att stärka den enskilda medlemmens rättigheter.
All personuppgiftsbehandling inom EU omfattas av samma regler. I SGS:s medlemsregister finns kontaktuppgifter till medlemmarna för att kunna kontakta dem med information och bjuda in till aktiviteter. Uppgifterna behandlas med varsamhet och kommer inte att säljas eller lämnas vidare.
Har du frågor kring din personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta styrelsen.

Hur blir jag medlem!

Så här gör du!

Medlemsavgift för år 2018 är 300 kr. (För medlemmar i Ung Galopp 150 kr.)

-Betala medlemsavgiften (300 kr) till Sthlms Galoppsällskaps BankGiro 447-3112.
-Ange namn, adress och ev. mailadress på inbetalningskortet.


Om det är fler personer som söker medlemskap boende på samma adress anges namnen och den gemensamma adressen på inbetalningskortet.
Medlemsavgiften år 300 kr/person.

Efter ehållen betalning skickas medlemskortet till angiven adress.

Medlemskapet

* Medlemskap ger möjlighet  att påverka galoppsporten i Sverige.
* Medlemskap ger möjlighet att deltaga i SGS olika medelemsaktiviteter.
* Medlemskap ger gratis inräde på samtliga galoppbanor i Skandinavien.


Programblad 2018.
När det gäller årsprenumeration av program är medlemsprisetpriset för Bro Park, Gärdet och Strömsholm 880kr. och för samtliga galoppbanor1600 kr.
Vill man som medlem prenumerera så betalar man in 880 kr alt 1600 kr till BG 447-3112.
GLÖM INTE att ange namn och adress.
Svensk Galopp har ansvaret för utskicket av programmen. Sista dagen för detta är den 29 december.


Aktivitetsprogram 2017

Placeholder image

Stämmor och Styrelsemöten

SGS årsstämma kommer att avhållas den 13 mars 2017, kl 19:00 på Bro Park.

Placeholder image

Tävlingar

Det finns två lopp som vi sponsrar. SGS Hösthandikapp och Stockholms Kapplöpningssällskaps löpning.

Placeholder image

Festligheter

SGS-hästfest kommer att avhållas den 4 mars 2017.Se inbjudan under Senaste Nytt!

Placeholder image

Aktiviteter

Den årligen återkommande stallvandringen kommer natt äga rum i maj månad. Datum kommer att i god tid anges på denna hemsida.

Samarbetspartners

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Om oss

Först lite om vår historia...

MÅLSÄTTNING FÖR STYRELSEN I ARBETET FÖR STOCKHOLMS GALOPPSÄLLSKAP
Stockholms Galoppsällskap är en öppen förening som ska tillvarata galoppsportens intressen.
Stockholms Galoppsällskaps höststämma utses 17 ledamöter att företräda Stockholms Galoppsällskap i Svensk Galopps fullmäktige.

Vid vårstämman väljer medlemmarna styrelse.
I styrelsens arbete ingår;
- att ta fram övergripande strategier för Stockholms galoppverksamhet.
- att bevaka viktiga frågor och arbeta för hästägare och medlemmar i Stockholms Galoppsällskap
- att hålla fullmäktigeledamöter uppdaterade i aktuella frågor.

Nedan ser du de personer som ingår i
Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

 

Styrelseledamöter

Roger Asp
Roger Asp
Lisbeth Bolin
Christer Gråberg
Henrik Haglund
Jessica Jankerup
K B Wirenstål
Några bilder från årets hästfest.
img1
img1
img1
img1
img1
img1

Kontakta oss

info@stockholmsgaloppsallskap.se
Stockholms Galoppsällskap
Bro Park Galoppbana
Önsta Allé 1
197 93 BRO

 

 

.